Обявено е настъпването на восъчна зрялост на житните култури и мерки за пожарна безопасност до приключване на кампанията за прибиране на реколтата

10/6/2016