Пазете горите от пожар

4/7/2014
 
      На 4.07.2014г. в Община Алфатар се проведе съвместна проверка на служители от РДГ-Русе, ОУ ПБЗН" и РС ПБЗН"-Силистра, и община Алфатар с цел: проверка на противопожарните мероприятия, заложени в годишния оперативен план за защита на горските територии от пожари. Проверката установи, че в общината се работи по изпълнение на годишния план, утвърден от Директора на РДГ-Русе. Противипожарното депо в сградата на общината е оборудвано, съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари с: тупалки, гръбни пръскачки, мотики, брадви, моторни триони, радиостанции и др. Предписания, свързани с неизпълнение на нормативните актове - няма!  Като превантивна дейност - в общината са изработени 10 табели за забрана паленето на огън, които са монтирани на подходящи места - в близост до пътища в гори, общинска собственост (на територията на цялата община).
       Призоваваме гражданите на общината за отговорно отношение към природата. Пазете горите от пожари! При откриване на пожар сигнализирайте на телефон 112 и/или в най-близкото кметство.

Прикачени файлове