Заповед за подготовка за осигуряване на нормалното функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите в община Алфатар през зимния период на 2013-2014 г.

8/10/2013