ЗАПОВЕД за утвърждаване на членовете на Обществения съвет в НУ " Отец Паисий" с. Алеково

28/2/2017