Общинска педагогическа конференция "Водим бъдещето за ръка"

25/1/2012
     На 25.01.2012г. се проведе Общинска педагогическа конференция под мотото „Водим бъдещето за ръка”. Организатор е педагогическият екип на ЦДГ”Щастливо детство” – гр.Алфатар с директор Любов Тотева.
   Гости на конференцията бяха кметът на общината – г-жа Йорданка Узунска, председателят на комисията по „Образование” към Общинския съвет – Нели Маринова, секретарят на общината – Стефка Жекова, Диана Гайтанджиева – представител на Регионален инспекторат по образование – гр.Силистра, отговарящ за предучилищното възпитание, Янка Жекова – директор на ОУ”Христо Ботев”- гр.Алфатар, Красимира Кръстева – Директор на Д”Социално подпомагане” – гр.Алфатар, педагогически екип от община Главиница, пенсионирани детски учители, родители.
    Кметът на общината отправи приветствено слово, в което подчерта, че добрата подготовка в предучилищна възраст е добра основа за развитие на децата при преминаване към училищно образование.
   Децата поздравиха участниците в конференцията: ученици от ІV-и клас при ОУ”Христо Ботев” – гр.Алфатар със забавен скеч „Интернет-старци”, а деца от ЦДГ”Щастливо детство” представиха мозайка от стихотворения.
   Докладите, които бяха прочетени са изготвени от учителите в ЦДГ”Щастливо детство”:
1.”Мамо, тате, приказка ми прочети” – изнесен от Стефка Колева старши учител в гр.Алфатар.
2.”Нови моменти във взаимоотношенията педагог – дете – родител в условията на билингвизъм” – изнесен от Надежда Пенева - старши учител с.Алеково.
3.”Новоприетите деца, семейството и детската градина” – изнесен от Тезгюл Мешели - старши учител в с.Бистра
    Диана Гайтанджиева – представител на Регионален инспекторат по образование – гр.Силистра изрази мнение, че трудът на педагозите в общината е на добро ниво, въпреки тежките условия, в които работят. И трите представени доклада са базирани на личен опит, и поради това полезни и информативни - те ще бъдат прочетени и на областната педагогическа конференция.
    В края на конференцията - Йорданка Георгиева от ЦДГ”Щастливо детство” гр.Алфатар представи педагогическия си опит по темата „Приложни игри”.