Модернизиран кабинет по английски език в ОУ "Христо Ботев" гр. Алфатар

23/10/2017
На 23.10.2017год., в ОУ „Христо Ботев“-гр. Алфатар се откри модернизиран кабинет по английски език. Обновяването на кабинета се извърши със средства дарени от австралийската туристическа фирма “SCENIC“, туроператорска фирма „А.Н.Балкантурс“ЕООД - гр.Русе и“Еmerald Sky”, със съдействието на Теодор Белев, г-жа Янка Господинова - кмет на община Алфатар, г-жа Желяна Донева – председател на Обществения съвет при Основно училище „Христо Ботев“, гр. Алфатар и г-жа Янка Ваникова – директор на ОУ „Христо Ботев“-гр.Алфатар.
Изразходваните средства са в размер на 10 600 лв.
Откриването на кабинета се осъществи в присъствието на г-н Алтимир Адамов - народен представител от 44-то Народно събрание, г-жа Янка Господинова - Кмет на община Алфатар, г-жа Желяна Донева – Зам. кмет и Председател на обществен съвет, г-жа Стефка Жекова - секретар на община Алфатар, учители и ученици от ОУ „Христо Ботев“ - гр.Алфатар.
Активно участие в извършването на дейностите по обновяването и модернизирането на кабинета взеха Ваня Арнаудова – учител по английски език, Айсун Исмаил – учител по биология и география, Дора Данкова, Николинка Златева, Елисавета Колева, Росица Димитрова и др.
Ученици от Основно училище „Христо Ботев“, град Алфатар поздравиха участниците в откриването на новия кабинет по английски език с кратка литературно музикална програма.