Издаване на удостоверение за завършена подготвителна група

28/1/2019