Заповед №22/07.10.2019г. за извършен избор на заявител по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

15/10/2019
 
За учебната 2019 - 2020 год. са предвидени:
- 46 бр. доставка на плод
- 50 бр. доставка на мляко