ЗАПОВЕД за утвърждаване на членовете на Обществения съвет в ОУ "Христо Ботев" гр. Алфатар

27/2/2017