Публична изява в НУ"Отец Паисий" с.Алеково

20/4/2017

На 21.04.2017 г. от 12.50 ч. ще се проведе публична изява в НУ"Отец  Паисий" с.Алеково по Проект "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене, чрез дейности, развиващи специфични знания , умения и компетентности - Твоят час" на тема: Да запазим чиста планетата. Отпадъците се превръщат в украса.