Преустановяване на учебните занятия за времето от 17.01.2019 - 18.01.2019г. на ОУ "Христо Ботев" и ДГ "Щастливо детство" гр. Алфатар

16/1/2019