Основно училище „Христо Ботев”, град Алфатар изпълни проект за обновяване на кабинет по биология и здравно образование, финансиран от Фондация "Америка за България"

16/1/2015

             На 14 януари 2015 година в 12.30 часа в Основно училище „Христо Ботев”, град Алфатар се откри обновен кабинет по биология и здравно образование на стойност 12500 лева, от които 10000 лева са дарение от Фондация „Америка за България”. Проектът е разработен от младши учител Айсун Илхан Исмаил и младши ресурсен учител Красимира Стоянова Иванова и е финансиран от Фондация „Америка за България”  по програма „ Училище на бъдещето”.
         На тържеството  от Фондация „Америка за България” присъстваха:
-         г - жа Наталия Митева, Директор на програма „Образование и библиотеки”;
-         г – жа Мила Боянова, Експерт „Оценка на проекти”;
-         г – жа Цветана Касабова, Асистент „Комуникации”;
-         г – жа Станислава Станева, Асистент „Образование и библиотеки”.
В откриването на обновения кабинет участваха още :
-         г- жа Йорданка Узунска, Кмет на Община Алфатар;
-         г – жа Златка Питакова, Председател на ОбС – Алфатар;
-         г – жа Желяна Донева, Зам. кмет на Община Алфатар;
-         г – жа Стефка Жекова, Секратар Община Алфатар;
-         г – жа Росица Иванова, Председател на Комисията по образование, култура, вероизповедание, учители, родители, ученици.
Учениците от Ооновно училище „Христо Ботев” поздравиха гостите
с кратка литературно – музикална програма, представиха презентация на тема „Моето училище- вчера, днес и утре”  и благодариха на представителите на фондацията. От името на училищната общност благодарствен адрес беше връчен на г – жа Наталия Митева  от директора на училището.