Неучебни дни в общината: за учениците: 31.01.2012г., 1-2.02.2012г.; за децата: 1-3.02.2012г.

31/1/2012
     Поради влошени метеорологични условия - трайно установени отрицателни температури, със заповед на кмета на община Алфатар № РД-34 и № РД-35 от 31.01.2012г., и № РД-36 от 1.02.2012г. се обявяват за неучебни дните:
- 31.01.2012г., 1.02.2012г. и 2.02.2012г. за учениците в общината (три дни);
- 1- 3.02.2012г. за децата в детската градина в гр.Алфатар и филиалите (три дни).
   
      Учебните занятия в училищата се възстановяват на 3.02.2012г., а за детската градина и филиалите към нея на 6.02.2012г.!
 
    За информация на учащите в гр.Силистра - кметът на община Силистра е обявил
за неучебни дните: 1- 3.02.2012г. (три дни).