Обявени 7 вакантни длъжности за oфицери и 1 вакантна длъжност за сержант изпълнявали кадрова военна служба в гарнизоните Карлово, Плевен, Сливен

3/12/2018