СЪОБЩЕНИЕ НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА АЛФАТАР“

19/5/2017