I-ва Национална конференция "Достъп на младите хора до култура" по случай 12 август 2013г., обявен от ООН за Международен ден на младежта

9/8/2013