Събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, батерии и акумултори на 16.10.2015г. в гр.Алфатар

13/10/2015

Събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, батерии и акумултори