Набиране на предложения за културни събития и дейности в община Алфатар за 2016г.

14/7/2015
 
        Община Алфатар уведомява гражданите на общината, че във връзка с изготвянето на Календар на културните събития в община Алфатар за 2016 г. обявява сесия за набиране на предложения за културни събития и дейности.
        Предложенията може да се подават в деловодството на общината в гр.Алфатар, ул.Йордан Петров № 6 или по електронен път на адрес: obshtina_alfatar@abv.bg.
       Всички предложения ще бъдат заведени в регистър и обсъдени в работна група с представители на общината, изявени личности от културата и образованието, и вносителите. Предложенията, които получат най-голяма подкрепа в работната група ще бъдат включени в Календара на културните събития на Общината за 2016г.
       Срокът за подаване на предложенията е до 31.08.2015г.