Покана за общо събрание на Училищно настоятелство "АЛФА-ВИТ" при ОУ"Хр.Ботев" гр.Алфатар на 14.01.2016г.

11/1/2016
 
 
Променена е датата на общото събрание - ще се проведе на 14.01.2016г. /четвъртък/ от 17,30 часа в ОУ "Христо Ботев" гр.Алфатар.