Изнесен приемен ден на Областния управител на Силистра в гр.Алфатар на 21.05.2015г. и информационна среща със земеделските производители, млекопроизводители, месопроизводители, зърнопроизводители и животновъди

18/5/2015

             Уведомяваме жителите на общината, че на 21.05.2015 г., четвъртък, от 14:00 часа в ритуалната зала на Общинска администрация Алфатар, ще се проведе изнесен приемен ден на Областния управител на област Силистра в община Алфатар. Жителите на населените места в общината ще имат възможност да разговарят с  г-н Стоян Бонев и да поставят своите въпроси и проблеми.
           От 15:00 часа в същата зала ще се проведе среща на тема "Институциите в полза на малкия и среден бизнес" (за земеделски производители, млекопроизводители, месопроизводители, зърнопроизводители, животновъди). На събитието под патронажа на г-н Стоян Бонев ще участват още д-р Себахатин Халид -  директор на Областна дирекция по безопасност на храните, г-жа Христина Николова - директор на Областна дирекция - Силистра към Държавен фонд "Земеделие" и г-н Георги Иванов - директор на Областна дирекция "Земеделие" - Силистра.
          За записвания в деловодството на Община Алфатар и на тел.086/811 610086/811 610, 08673/2182.