График за раздаване на хранителни продукти на гражданите, получили целево подпомагане за отопление, по населени места

21/1/2016
ВАЖНО ЗА ГРАЖДАНИТЕ!
 
 
         Ръководството на общинска администрация Алфатар и Общинската организация на БЧК – Алфатар уведомяват лицата, които са били обект на целево подпомагане за отопление, съгласно Наредба РД 07/5 от 16.05.2008 г. и лицата, с еднократно подпомагане по реда на чл.16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, че ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ ще се раздават от 09:00 часа до 13:00 часа при следния
ГРАФИК:
 
Населено място
Дата
Час
от до
гр. Алфатар
25.01.2016 г.
11:00 – 13:00
26.01.2016 г.
11:00 – 13:00
28.01.2016 г.
09:00 – 13:00
29.01.2016 г.
09:00 – 13:00
с. Цар Асен
26.01.2016 г.
09:00 – 09:30
с. Чуковец
26.01.2016 г.
09:30 – 10:30
с. Бистра
27.01.2016 г.
09:30 – 10:30
с. Алеково
27.01.2016 г.
11:00 – 13:00
 
 
21.01.2016 г.
гр. Алфатар