Кметът на община Алфатар е председател на Съвета за сътрудничество през 2011г.

25/2/2011
Кметът на община Алфатар е избран за председател на Съвета за сътрудничество към Бюро по труда - гр.Дулово. Изборът е на ротационен принцип, председателството е със срок - една година.