Снабдяване на жителите на общината с дърва за огрев - записване в общината до 27.08.2015г.

12/8/2015