Глобална инициатива Часът на Земята ще се проведе на 19 март 2016 г., събота с гасене на светлините от 20,30 до 21,30 часа

15/3/2016