Открита приемна на Областен информационен център за изследване потребностите на гражданите - на 31.03.2015г. в гр.Алфатар

27/3/2015
           
           Областен информационен център – Силистра се включва в най-мащабната кампания на мрежата от 28 информационни центъра до момента. Днес, 16 март 2015 г., стартира национална инициативата под мотото „Да създадем ЗАЕДНО България 2020“, която се провежда на територията на всички 265 общини в страната. 
 Чрез анкетно допитване ще бъдат потърсени добри идеи за подобряване на живота на хората с помощта на европейски средства. Целта на кампанията е да бъдат популяризирани възможностите за финансиране, които предоставят новите оперативни програми 2014-2020, както и да бъдат насърчени потенциални бенефициенти да кандидатстват с проекти. Близо 600 различни събития ще бъдат проведени във всички области в периода 16 март – 9 май.

          В периода 16 март – 5 април, всеки, който има конкретна идея за промяна с европейски средства, и желае да се включи в анкетното допитване, може да посети изнесена приемна на ОИЦ-Силистра или да изпрати попълнена анкетна карта на следния електронен адрес: oic_silistra@abv.bg. Анкетната карта е публикувана и на страницата www.eufunds.bg.

 
Да създадем ЗАЕДНО България 2020!
 
График за провеждане на изнесените приемни на ОИЦ-Силистра:
17 март – гр.Силистра – площад „Свобода“
19 март – с.Кайнарджа – Туристически информационен център
21 март – гр.Тутракан – парк „Христо Ботев“
23 март – с.Ситово – на пазара
25 март – гр.Дулово – централен площад
30 март – гр.Главиница – пред откритата сцена на НЧ „Христо Ботев-1940“
31 март – гр.Алфатар – градски парк
 
Адрес на Областен информационен център – Силистра:
гр.Силистра
ул.„Симеон Велики“ 49
сграда на Художествената галерия (вход към Куклен театър)
тел. 086 822 012086 822 012
 
ОИЦ – Силистра е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Прикачени файлове