Обявени 5 вакантни длъжности за oфицери, 3 за сержанти и 2 за войници във военните формирования от състава на ВВС

19/11/2018