Обявени 9 вакантни длъжности за oфицери в Централното военно окръжие

31/10/2018