Обява за публично обсъждане на проект на нова Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Алфатар на 12.10.2018 г.

1/10/2018