Обявени 4 вакантни длъжности за войници в Централния артилерийски технически изпитателен полигон –Стара Загора

2/10/2018