Обява за снабдяване на населението на община Алфатар с дърва за огрев

15/5/2018