Обявени длъжности за приемане на служба в доброволния резерв,без провеждане на конкурс

19/4/2018