Обява за 46 вакантни длъжности за войници във военните формирования от състава на Стационарната комуникационна и информациона система

2/4/2018