Обява за среща на животновъдите

8/11/2017
О Б Я В А
 
 
На 13.11.2017г. от 11:00 часа в залата на ОбС гр.Алфатар ще се проведе среща с животновъдите от всички населени места на територията на общината. На срещата ще присъства д-р Милчев - Изпълняващ Длъжността Директор на ОДБХ –Силистра.