Обява за 4 вакантни длъжности за войници в НВУ,,Васил Левки”- Велико Търново.

30/10/2017