Обява за курс организиран от Министерството на отбраната за военна подготовка

26/5/2017