Обява за предоставяне на земи по чл.37в, ал.10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

12/4/2017