Заповед на кмета на община Алфатар за предоставяне под наем на полски пътища в землище с. Васил Левски

17/5/2021