Предоставяне под наем на общински имоти – полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землищата на гр.Алфатар, с.Бистра, с.Васил Левски и с.Кутловица

15/3/2017