ЗАПОВЕД за провеждане на процедура за отдаване под наем без търг или конкурс на маломерни имоти в община Алфатар

7/12/2016