Заповед на кмета на община Алфатар за реда за предоставяне на полски пътища в землището на с. Чуковец

7/5/2024