РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА НАЕМ НА ПОЛСКИ ПЪТИЩА ПРЕЗ СТОПАНСКАТА 2019-2020 г.

2/11/2020