ЗАПОВЕД № РД - 392/13.09.2016 г. за отдаване под наем на маломерни имоти в община Алфатар

13/9/2016