Маломерни имоти от ОПФ за отдаване под наем през 2020 г. без търг или конкурс

16/6/2020