Регистър на полските пътища по ползватели за стопанската 2016-2017 г. за землищата на гр. Алфатар. с. Васил Левски, с. Бистра и с. Кутловица

21/2/2017