Свободни имоти от ОПФ на община Алфатар, след проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем през стопанската 2020 - 2021 г.

23/9/2020