Съобщение във връзка с изпълнител при публично съзтезание за възлагане на ОП

19/9/2016