Заповед за провеждане на процедура за отдаване под наем на маломерни имоти от общински поземлен фонд на Община Алфатар

26/8/2016
   
2.Приложения към заповед за отдаване на маломерни имоти (за изтегляне)