ОБЯВА за инвестиционно предложение от Община Алфатар

7/7/2016