Министерство на отбраната обяви вакантни длъжности за войници и матроси

20/1/2016