Ново: Процедура и заявление за издаване на карти за паркиране на МПС, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Алфатар

9/7/2015